اقتصادی

واگذاری سهام عدالت به جاماندگان قطعی شد

انتقال عدالت برای بازماندگان کامل شد

رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: بر اساس تکلیف قانونی باید بودجه به افراد واجد شرایط در باقی مانده وضعیت شرکت های قابل واگذاری اختصاص یابد.

دکمه بازگشت به بالا