قیمت روغن نباتی ثابت ماند

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته جلسه ای بین وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنفی صنایع روغن نباتی برای تعیین قیمت برگزار شد. روغن را حفظ می کند شده است SAINGY همانطور که خبرنگار مهر می داند وزارت جهاد کشاورزی زیر بار افزایش قیمت روغن نباتی است. نرفت است.

در همین رابطه یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در صورت افزایش قیمت نفت حدود 25 درصد افزایش قیمت خواهد داشت، افزود: وی این موضوع و هزینه وزارت جهاد را نپذیرفت. . سوخت پایدار در نظر گرفته شد. SAINGY به ازای هر کیلوگرم تولید، برخلاف صندوق بنگاه های دولتی ایران باید 4 تومان به شرکت داده شود.

وی گفت: این تفاوت یا در مقدار و یا در قیمت نفت است که توسط شرکت های دولتی ایران ارائه می شود.

خروج از نسخه موبایل