برنامه دولت در خصوص واردات خودرو چیست؟

برنامه دولت برای واردات خودرو چیست؟

بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: دولت اجازه واردات خودروهای گران قیمت را نمی دهد، اما با واردات کلی خودروهای اقتصادی موافقت کرده است و این موضوع قبلا در هیئت دولت مطرح شده است.

خروج از نسخه موبایل