اقتصادی

مدیران ایران خودرو متعهد به تولید خودروی بدون کسری شدند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر Ecopressمطابق با اجرای این مصوبه، وزارت صمت و مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو برای افزایش تولید در کنار ارتقای کیفی، مدیران ارشد این گروه صنعتی قرارداد تعهد تولید کامل را امضا کردند.

بنابراین از ابتدای خرداد تولید خودروهای ناکافی متوقف خواهد شد و در صورت دوبرابر شدن تلاش برای برآورده کردن الزامات کیفی، روند تولید خودرو مستقیماً از طریق خط تولید مشتری به فرهنگ تولید ایران تبدیل خواهد شد. گروه صنعتی خودرو.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو که اجرای این قرارداد را برعهده دارد، آن را گامی بلندمدت در تاریخ ایران خودرو می داند.

خودروساز ایرانی قول تولید خودروی بدون ضرر داده است

دکمه بازگشت به بالا