عمومی

بفرمایید مشت و مال میلیونی!


“قیمت ها بسته به نوع ماساژ و تجهیزات مورد استفاده متفاوت است. 300 تا 400 هزار ماساژ نیم ساعته، 400 تا 700 هزار ماساژ در ساعت و یک میلیون و 200 هزار ماساژ در دو ساعت هزینه دارد. اینها سخنان یکی از مجریان سالن ماساژ در اقدسیه است.

دکمه بازگشت به بالا