بخش نخست تعهدات بنیاد در طرح نهضت ملی مسکن از تیر آماده تحویل است

رئیس بنیاد مسکن؛

آقای نیکزاد در حاشیه سومین جلسه شورای عالی مسکن و شهرسازی با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب متعهد به ساخت و تکمیل 400 هزار مسکن از یک میلیون مسکن شده است، گفت: با توجه به اینکه در سال 1380 به عنوان یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور به بهره برداری رسیده است، این بنیاد متعهد است.

خروج از نسخه موبایل