عمومی

فعالیت ادارات و مدارس لرستان به روال قبل بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تداوم آلودگی هوا و موقعیت هوا در تمامی شهرهای استان شرایط برای این گروه ناسالم است، حساس، جلسه کارگروه واکنش اضطراری به آلودگی هوا برگزار شد. موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 3 قانون هوای پاک در روز شنبه مورخ 1401.2.31 تشکیل و موارد زیر تصویب و ابلاغ شد.

مقرر شد ادارات و دستگاه های اجرایی و مدارس و مراکز آموزشی با رعایت ضوابط بهداشتی به روال عادی فعالیت کنند.

توصیه های بهداشتی و زیست محیطی برای حفظ سلامت شهروندان به ویژه در مناطق شهری سلام، ازنا و الیگودرز که فردا یکشنبه 1401.3.1 کمی بیشتر از سایر شهرهای استان آلوده است از طریق دبیر گروه آلودگی هوای استان (اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان) شناخته شد. .

دکمه بازگشت به بالا