اقتصادی

ورینا؛ پشم چینی گوسفندان


ورینا یا پشم چینی رسم دامداران شمال است که همه ساله در فصل بهار در نقاط مختلف مازندران انجام می شود.

دکمه بازگشت به بالا