عمومی

برداشت مخلوط گیاهان علوفه‌ای برای نخستین بار در پاسارگاد

اولین محصولات در پاسارگاد کشتزارهایی از دیم بود که در زمستان به مقدار زیاد کاشته می شد و در بهار برای دام برداشت می شد.

دکمه بازگشت به بالا