اقتصادی

اینفوگرافیک / مردم کدام کشورها بیشتر روزنامه می‌خوانند؟

این نظرسنجی نشان می‌دهد که 54 درصد از شهروندان هندی که در مناطق شهری زندگی می‌کنند هر روز به نسخه چاپی آن نگاه می‌کنند. اتریش و آلمان نیز پس از هند بیشترین تعداد مطالعه روزانه را دارند. بیش از 50 کشور مورد بررسی قرار گرفتند و 2000 تا 7600 نفر از هر کشور در آن ماه (21 آوریل تا 22 مارس) شرکت کردند.

عکس: پدرام آقایی

منبع داده ها: آماری آماری جهانی مصرف کنندگان

اینفوگرافیک/ مردم کدام کشور بیشترین روزنامه را می خوانند؟

دکمه بازگشت به بالا