عمومی

مملکت دست کیست؟/ فحش به آل سعود در آستانه حج روی آنتن زنده تلویزیون؟

در حمله ما هیچ نشانی از شیاطین وجود نداشت
هیچ خانه امنی در تل آویو وجود ندارد

این آل سعود آیینه مکر یهود است
زیرا روز فرج مرگ آل سعود بود

مکه چقدر آزاد است؟
این آخرین نفس های این خاندان سعود است

* در سیما چه خبر است؟ در میدان آزادی چه خبر است؟ در کشور چه می گذرد؟ چه کسانی از این مشاغل سود می برند؟ اگر سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران ارتباط با دولت عربستان و مذاکره با آن است؟

دکمه بازگشت به بالا