تیبا ۲۱۳ میلیون تومان شد/ آخرین قیمت کوییک، ساینا و دنا


به 213 میلیون تومان رسید/ قیمت نهایی کوئیک، مایند و دنا

خروج از نسخه موبایل