اقتصادی

کاهش حدود ٤٠ درصدی خودروهای ناقص در سال جاری

برای افزایش ضریب تولید و کاهش خودروهای آفرود در گروه سایپا، از ابتدای امسال 17 هزار خودروی آسیب دیده تکمیل شده که 40 درصد معادل 5 هزار خودرو کاهش یافته است. خودروهای موجود کاهش خواهند یافت. به 4000 دستگاه کاهش یافته و به زودی تعداد خودروهای نام برده شده به 20000 خواهد رسید. به این ترتیب عمر خودرو 2 ماه کاهش یافت.

در خصوص تولید تلفیقی گروه خودروسازی سایپا، طی سال 1401 نزدیک به 4000 دستگاه خودرو تولید شد که بر اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش، 5 درصد از برنامه تاکنون محقق شده است. که حدود 4000 بر اساس تولید، میزان موفقیت مستقیم حدود 90 درصد تکمیل شده است.

دکمه بازگشت به بالا