اقتصادی

ویدئو / سرقت از بانک ملی؛ کشورهای دیگر چه تعهداتی دارند؟

فیلم / سرقت از بانک ملی;  وظیفه کشورهای دیگر چیست؟

پس از غارت بانک ملی، یکی از شعبه های یکی از دانشگاه ها در مرکز شهر تهران و انحلال ده ها پس انداز مردم در این بانک، بحث بر سر این پیشنهاد بالا گرفته است. واقعیت این است که بانک ملی مسئولیت قانونی چندانی ندارد. حتی در قرارداد با مشتری نیز حق ضرری پیش بینی نشده و رانت بانکی نیز بیمه ای ارائه نکرده است. در کشورهای دیگر، برخی شرایط مشابه و برخی دیگر دارای حقوق مصرف کننده هستند.

تدوین: نوید مرسلی / گوینده: محمد جلایی

دکمه بازگشت به بالا