اقتصادی

ویدئو / توزیع کیلویی نان از چهار ماه دیگر

ویدئو/ اشتراک یک کیلو نان به مدت چهار ماه

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که قصد توزیع یک کیلوگرم نان در آخرین جلسه شورای آرد و نان مطرح شد. این پروژه تا چهار ماه آینده با یک شرکت بازاریابی آرد استانی همکاری خواهد کرد.

دکمه بازگشت به بالا