نشست خبری رییس سازمان هواپیمایی کشوری با موضوع حج

نشست خبری محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با موضوع حج برگزار شد. محمدی بخش به همراه شمس الدین فرزادی پور رئیس شرکت هواپیمایی اسلامی ایران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

خروج از نسخه موبایل