عمومی

دلخوشی‌ها کم نیست!


سخنرانی معروف محمود احمدی نژاد در آذر ماه ده سال پیش در صحن بهارستان را به خاطر ندارم.

دکمه بازگشت به بالا