اقتصادی

ویدئو / طرحی آزمایشی در انگلیس: کار کمتر، بازدهی بیشتر

پروژه های ویدئویی / آزمایشی در بریتانیا: کار کمتر، موفقیت بیشتر

یک پروژه آزمایشی شش ماهه اخیراً در بریتانیا راه اندازی شد که بیش از 3300 کارگر از حدود 70 شرکت به جای پنج هفته، چهار روز در هفته سر کار می آمدند، اما این بار به دلیل روزهای کاری کوتاهتر بود. آنها با حقوق روبرو نیستند برش دادن. هدف اصلی این پروژه افزایش عملکرد کارکنان و بهبود کیفیت زندگی آنهاست. این آزمایش توسط شرکتی با شعار “هفته های کاری کوتاه تر، بدون تخفیف” توسعه داده شد.

مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوین: امیرحسین شهسواری / گوینده: آرام توکلی

دکمه بازگشت به بالا