اقتصادی

قیمت چغندر قند اصلاح شد/ نرخ جدید؛ ١٧٠٠ تومان

فتابنیوز:

بیستمین جلسه شورای قیمت ها و سیاست های اتخاذ شده برای حمایت از محصولات اساسی کشاورزی به ریاست سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا و با حضور اعضا تشکیل شد.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، در این جلسه قیمت شکر سالم در سال زراعی از 1401 تا 1400 طبق اعلام اعضای شورا به قیمت چغندر بهاره 1700 تومان و قند پاییزه 1641 تومان تعدیل شد. چغندر

همچنین یک مدیر خرید برای خرید محصولات اساسی کشاورزی کشور منصوب شد.

دکمه بازگشت به بالا