اقتصادی

بازدید و پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به شیراز

روز چهارشنبه 31 تیرماه دکتر به شیراز رفت. علی خرسندیان، مدیرکل ساعت و بانک معدن، مدیران صنعت معدن فارس را برای اجرای مصوبه سفر رئیس جمهور و پایش و پایش وضعیت پروژه‌های بزرگ صنعتی با تامین مالی همراهی کرد. شرکت های شیراز بازدید از شرکت فولاد پاسارگاد.

دکمه بازگشت به بالا