عمومی

سوگوار استاد مهدوی دامغانی؛ وز شمار خرد هزاران بیش

هوالباقی. درگذشت دکتر ضایعه بزرگی بود. احمد مهدوی دامغانی، استاد ادبیات و فرهنگ ایرانی و اسلامی.

این مصیبت وارده را به جامعه دانش و فرهنگ و خانواده محترم مهدوی دامغانی به ویژه استاد گرانقدر دکتر دکتر تسلیت عرض می نماییم. محمود مهدوی دامغانی و از خداوند منان برای آن دانشمند فقید رحمت و مغفرت و برای آن بزرگوار زنده صبر و سلامتی مسئلت دارم. .

* رئیس فرهنگستان علوم ایران

و عدد حکمت هزاران است

دکمه بازگشت به بالا