رشد سه برابری جوجه‌ریزی درمرغداری های سیستان و بلوچستان

غلامرضا سرگزی ادامه داد: برای استقلال سیستان و بلوچستان در مرغداری 430 مرغداری جدید با 3000 واحد با ظرفیت جوجه کشی 8 میلیون و 60 هزار و سرمایه گذاری 3 میلیارد تومانی در بخش خصوصی.

وی گفت: انتظار می رود علاوه بر تامین نیاز استان زمینه صادرات را فراهم کند.

وی افزود: مرغداران باید جوجه های آخر فصل خود را برای کشتار بفرستند تا مجوز و تجهیزات آینده بگیرند.

خروج از نسخه موبایل