نظر شورا درباره انتخاب «استاد مهدوی دامغانی» برای «چهره‌های ماندگار»

تعهد همه بزرگان علمی، معرفتی و فرهنگی کشور به ایشان، نشان دهنده قله علم و دانش، سیره معنوی و دینی استاد مهدوی دامغانی است.

خدمتگزارانم به دلیل نقشی که در همایش دائمی مشاهیر داشتم توانستم به دیدار بزرگان عرصه علم و ادب و فرهنگ ایران بروم و خدا را شاکرم. در این دوران بزرگان بسیاری را از سطوح عالی علمی و معرفتی و همچنین شخصیت معنوی مهدوی دامغانی شنیدم. متأسفانه فرصتی برای عیادت او فراهم نشد.

ما وظیفه داریم یاد و خاطره کسانی را که زندگی و قدرت علم و دانش را به ارمغان آوردند و فرهنگ ایرانی-اسلامی را بدون ریا، بی مرز و بی ردپایی بردند و ادامه دادند، گرامی بداریم.
از خداوند متعال خواستاریم که روحش و میهمان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) باشد.

همه در مورد انتخاب اتفاق نظر دارند

خروج از نسخه موبایل