بخشی از این داستان ناشی از ادامه کاهش ساخت و ساز در دهه های 99 و 1400 است، اما داستان نیز برداشت متفاوتی از آن دارد.

به گفته فعالان بازار املاک، برخی از سازندگان به دلیل تورم ماه گذشته دیگر دست به فروش نمی زنند و برخی نیز با وجود اینکه مدارک زوج موجود در بازار را حذف نمی کنند، عزم فروش ندارند و حتی آمادگی دیدار با خریداران را ندارند. به نظر می رسد اگر نشانه های ثبات در بازار ارز با اعتدال در نظر گرفته شود، می توان انتظار بازگشت سازندگان به بازار مسکن را در ماه های ابتدایی تابستان داشت.

قیمت نهایی در بازار املاک و خرده فروشی کاهش یافته است

23302