عمومی

ببینید | زلزله‌های جنوب ایران کار چینی‌هاست؟

زلزله جنوب ایران را ببینید؟

امروز شایعاتی به گوش می رسد مبنی بر اینکه علت وقوع زلزله در شمال، مداخله چین برای کاهش جمعیت در جنوب این کشور است. مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی به این شایعه پاسخ داد.

دکمه بازگشت به بالا