اقتصادی

چرا صف نانوایی ها این روزها بیشتر شلوغ شده؟

در حال حاضر نان در کشور کیلویی 4 تا 6 هزار تومان است در حالی که حداقل برنج خارجی 35 هزار تومان، برنج ایرانی 100 هزار تومان و سیب زمینی 15 هزار تومان است.

محمدرضا مرتضوی گفت: در چنین مواقعی افزایش فشار بر نانوایان امری طبیعی است. با اصلاح طرح پرداخت غرامت، قیمت گندم و آرد تجارت و صنعت از فروردین ماه آزاد شد و پس از آن قیمت ماکارونی و نان گران شد، اما قیمت آرد نانوایی معمولی تغییری نکرده است. به مزرعه نان منتقل شد.

23302

دکمه بازگشت به بالا