اقتصادی

تولید بیش از ۶۰۰ هزار تن گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور

بر اساس اعلام موسسه آمار در سال 1400، 624 هزار تن گوشت در کشتارگاه های کشور تولید شده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش موسسه آمار ایران، میزان گوشت قرمز تولیدی انواع دام های کشتار شده در کشتارگاه های کشور طی دهه 1400 تخمین زده می شود اما حدود 624 هزار تن و سهم گوشت گاو و گاو بسیار است. بیشتر. برای سایر انواع دام

بر اساس نتایج این بررسی، گوشت گاو و گوساله 53.8 درصد از وزن 336 هزار تن گوشت قرمز را به خود اختصاص داده است. 238 هزار تن گوشت بره و بره، 38 هزار تن بز و بز و 12 هزار تن سایر دام، 38.1 درصد، 6.2 درصد و 1.9 درصد از کل گوشت قرمز عرضه شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا