عمومی

افزایش بحران غذایی و هجوم آوارگان در مرزهای اتحادیه اروپا

کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا گفت: با افزایش ناامنی غذایی در نتیجه جنگ در اوکراین، اتحادیه اروپا خود را برای موجی از پناهجویان آماده می کند.

دکمه بازگشت به بالا