عرضه خودرو در بورس کالا با هماهنگی وزارت صمت تصویب شد

تامین خودرو برای مبادله کالا با هماهنگی وزارت حراست تصویب شد

شورای عالی بازارهای مالی و اوراق بهادار امروز عرضه خودرو در بازار را به صورت مشترک توسط وزارت حراست تصویب کرد.

خروج از نسخه موبایل