اقتصادی

آخرین قیمت تیبا، ساینا، دنا و رانا/ جدول

آفتاب نیوز:

از خودروهای پراید موجود در بازار، پراید 151 مدل 1401 نسبت به 185 میلیون تومان روز گذشته به 183 میلیون تومان رسید.

از بین خودروهای پژو موجود در بازار، پژو 206 تیپ 2 مدل 1400 روز گذشته با 293 میلیون تومان به 292 میلیون تومان رسید و مدل 1401 این خودرو نیز در این مدت از 1 میلیون تومان ارزان شد و قیمت تا 301 میلیون تومان.

در بین خودروهای دنا نیز این کاهش قیمت مشاهده شد که مدل استاندارد دنا 1401 نسبت به روز گذشته 404 میلیون تومان به 402 میلیون تومان رسید.

از خودروهای تیبا، تیبا 2 مدل 1401 نسبت به روز گذشته 207 میلیون تومان به 206 میلیون تومان رسید.

قیمت تیبا، ساینا، دنا و رانا/جدول نهایی

دکمه بازگشت به بالا