دریافت کمک‌ودیعه مسکن ساده تر می شود؟ / دولت ، بسته ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را تصویب کرد

علی بهادری جهرمی امروز در حاشیه جلسه شورای دولتی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز در جلسه شورای دولتی پیشنهاد وزارت راه در مورد تنظیم بازار مسکن و نرخ اجاره بها مطرح شد. بازار بررسی و تایید شد.

وی افزود: در این دستور به منظور تسریع و تسهیل در توزیع زیرساخت ها در حوزه کمک های مسکن، شرایطی فراهم شده تا مردم بتوانند با سهولت بیشتری به منابع، ثروتی که برای کمک به خانه طراحی شده، دسترسی پیدا کنند.

بهادری جهرمی ادامه داد: برای مالکانی که از نظر نرخ اجاره یا تمدید با مستاجران همکاری بیشتری دارند، مشوق هایی از سوی وزارت اقتصاد با همکاری وزارت راه در نظر گرفته شده است.

آیا سرمایه گذاری آسان تر خواهد بود؟  / دولت بسته بازار مسکن و اجاره را تصویب کرد

بیشتر بخوانید:

خروج از نسخه موبایل