۵۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای منابع طبیعی کرمانشاه

به خواست خدا کولانی وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه 515 میلیارد تومان اعتبار برای منابع طبیعی استان کرمانشاه در نظر گرفته شد تا منابع طبیعی استان حفظ شود.

وی افزود: اجرای مدیریت آب، پیشگیری و کنترل آفات و بیماری ها، مبارزه با ریزگردها، توسعه فضای سبز و احیای مراتع از جمله مصوبات سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه است.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت: مصوبه دولت باید با همت مضاعف اعمال شود تا سرسبزی و نوسازی در شخصیت کرمانشاه ایجاد شود.

خروج از نسخه موبایل