عمومی

صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه

صفحه اول روزنامه پنجشنبه

سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه مورد توجه چند روزنامه امروز بود. این روزنامه ها در سفر جو بایدن بد عمل کردند و آن را یک شکست دانستند.

به گزارش ایسنا، صفحه نخست روزنامه ملی را در زیر می بینید:

صفحه اول روزنامه پنجشنبه

صفحه اول روزنامه پنجشنبه

صفحه اول روزنامه پنجشنبه

صفحه اول روزنامه پنجشنبه

صفحه اول روزنامه پنجشنبه

صفحه اول روزنامه پنجشنبه

صفحه اول روزنامه پنجشنبه

صفحه اول روزنامه پنجشنبه

صفحه اول روزنامه پنجشنبه

صفحه اول روزنامه پنجشنبه

صفحه اول روزنامه پنجشنبه

صفحه اول روزنامه پنجشنبه

صفحه اول روزنامه پنجشنبه

صفحه اول روزنامه پنجشنبه

صفحه اول روزنامه پنجشنبه

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا