اقتصادی

ویدئو / تقابل تازه ساترا و پلتفرم‌های نمایش خانگی

صحنه فیلم/ رویارویی و سینمای خانگی جدید ساترا

نامه ساترا به رئیس سازمان صدا و سیما کشمکش بین این سازمان و سکوهای تماشای خانگی را وارد مرحله جدیدی کرد. دستور کار ساترا شامل سانسور، مراکز غیر خدماتی، ابطال برند، عدم همکاری با تبلیغات و همچنین اتمام مهلت یک هفته رعایت قوانین سازمان می باشد. .

گوینده: سارا سبزی / تدوین: عماد نعمتی

دکمه بازگشت به بالا