عمومی

امیر عبداللهیان: کاخ سفید زیاده خواهی ها و تردیدها را کنار بگذارد

در گفتگوی تلفنی با مقامات سیاست خارجی اتحادیه اروپا

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد کاخ سفید باید افراط و تفریط و بدبینی را رد کند و با یافتن راه حل و توافق با واقعیت ها پیش رود.

دکمه بازگشت به بالا