اقتصادی

طرح اضطراری آبرسانی به گرگان

طرح آبرسانی اضطراری گرگان

ایسنا/گلستان برای آبرسانی به شهر گرگان سه پروژه فوری، کوتاه مدت و بلندمدت در حال اجراست که با تلاش مستمر آب بران منطقه، طرح اضطراری شامل ۷۶ مانف عمیق است. چاه ها، ساخت مخازن و کیلومترها لوله آب برای تشکیل کابل انتقال در شرف اتمام است.

دکمه بازگشت به بالا