عمومی

نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته‏‏ به ۳.۹ درصد رسید

بر اساس اعلام بانک مرکزی؛

بانک مرکزی نسبت تولید ناخالص داخلی در سال 1400 بدون نفت را 3.9 درصد و نفت را 4.4 درصد اعلام کرد.

گزارش خبرگزاری رادیو به گزارش بانک مرکزی، این بانک با اعلام شاخص های اصلی اقتصادی در سه بخش حقیقی، خارجی و مالی، شاخص های اقتصادی سه ماهه سال 1400 را منتشر کرد.

نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی در سال گذشته به 3.9 درصد رسید

بر این اساس نسبت تولید ناخالص داخلی در سال 1400 بدون نفت 3.9 درصد و نفت 4.4 درصد بوده است.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سه ماهه اول سال 1400 به 6.7 درصد، سه ماهه دوم 1، سه ماهه سوم 4.8 درصد و سه ماهه چهارم به 5.7 درصد رسید.

رشد اقتصادی غیرنفتی نیز در سه ماهه اول سال 1400 به 4.4 درصد، در سه ماهه دوم 0.7 درصد، در سه ماهه سوم 5 درصد و در سه ماهه چهارم به 6.3 درصد رسیده است.

دکمه بازگشت به بالا