لایحه موافقتنامه مالیاتی میان ایران و عراق به صورت یک فوریتی بررسی می‌شود

پیش نویس معاهده مالیاتی ایران و عراق یک امر فوری تلقی می شود

نمایندگان شورای اسلامی لایحه «اصلاح پروتکل موافقت نامه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مبنی بر اجتناب از مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات مالیات بر درآمد و سرمایه» را با احکامی تصویب کردند. . فوری

به گزارش ایسنا، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه 11 مرداد 1401، لایحه «اصلاح پروتکل موافقتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق را به تأیید برسانند. .اجتناب از مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه با قید فورا موافقت کردند.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل