عمومی

بی‌حجابی خانم روسی در برابر آقای وزیر

برخی در دنیای اینترنت در اوج شعارهای ضد حجابی رفتار وزیر را نامناسب و…

اول اینکه وزیر محترم ارتباطات در روسیه هستند و مصاحبه در یک شبکه روسی انجام شده است. بنابراین انتظار اینکه ایران از پروتکل پیروی کند منطقی نیست.

دوم اینکه کار ما با روس ها فراتر از این موارد است. وقتی دیپلمات های زن آنها زیر عکس سردار دلها در وزارت امور خارجه لباس های فحاشی می پوشند، چه توقعی وجود دارد که در مسکو این گونه باشد و اینگونه نباشد؟

ثالثاً وزیر ارتباطات سال هاست در استرالیا زندگی می کند و چشمانش از این جور چیزها پر شده است!

قدرت خانم روسی در مقابل آقای.  وزیر

* منتشر شده در کانال خصوصی نویسنده

دکمه بازگشت به بالا