عمومی

انتخابات عراق، راه‌های پیش روی و دام‌های شوم


برگزاری ششمین انتخابات، تنوع احزاب و رسانه ها و تفکیک قوا در عراق که دوره اشغال، جنگ با داعش و جنگ داخلی را در 18 سال پس از سقوط صدام حسین تجربه کرده است. بدون شک هنوز یک موفقیت بزرگ در دولت سازی است.

دکمه بازگشت به بالا