اقتصادی

حق مسکن دستمزد کارگران از مالیات معاف شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اظهارات مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی، کمک هزینه (هزینه اسکان) درج شده در آن، در حد حقوق کارمند معاف از مالیات است.

باید گفت بر اساس قسمتی از 5 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال جاری، حق کار، حق کارگران، فوق. شگفت انگيز اداره، دارایی مستمر و غیر مستمر و موارد مشابه مشمول مالیات می باشد.

در همین حال، مواردی مانند کمک هزینه مراقبت از کودک، کمک غذایی، ایاب SY بروهزینه های مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات نیستند.

دستمزد کارگران و حقوق مسکن از مالیات معاف شد

دکمه بازگشت به بالا