عمومی

سیلاب در جاده رفسنجان به انار و گرفتار شدن مسافران

به گزارش حمل و نقل مهر، جاده رفسنجان به انار که تا عصر دچار آبگرفتگی بود همچنان آبگرفته است و بر شدت سیل افزوده شده و شهرها و روستاها را تردد مسافران متفاوت کرده است. امدادگران نیز در حال کمک به بازماندگان هستند.

دکمه بازگشت به بالا