عمومی

ببینید | استاد دانشگاه تهران: سیل امامزاده داوود تکرار خواهد شد

معلم دانشگاه تهران را ببینید: سیل امامزاده داوود را برمی گرداند

حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس محیط زیست معتقد است که سیل در امامزاده داوود تکرار می شود: بارندگی های تابستانی اغلب به دلیل خشکسالی طبیعی سیل های مهیب ایجاد می کند که در ایران معمول نیست. میزان بارندگی در 20 سال گذشته افزایش یافته است. برخی از دانشمندان این موضوع را با جریان بادهای موسمی به سمت شمال مرتبط می دانند. اگر این نظریه درست باشد سال آینده اتفاق می افتد/ منبع: خبرآنلاین

دکمه بازگشت به بالا