پایان مسابقات کشتی آزاد انتخابی دانشجویان با معرفی برترین‌ها

مسابقات کشتی آزاد به انتخاب دانش آموزان با معرفی برترین ها به پایان رسید.

مسابقات کشتی آزاد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای حضور در جام جهانی 2022 ترکیه به میزبانی مازندران با قهرمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر به پایان رسید.

جام کشتی آزاد دانشگاه آزاد اسلامی ایران در مرداد ماه 1401 به میزبانی عسگری محمدیان، دارنده دو مدال نقره المپیک و رئیس مبارزات مازندران و عده ای از یاغیان و پیشکسوتان از همه کشورها برگزار شد. از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.

خروج از نسخه موبایل