اقتصادی

مالیات بر نقل و انتقال خودروهای صفر به خودروسازان منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته داوود منظور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی به حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مالک است خودروسازان موظف به پرداخت اولین مالیات در صفر کیلومتر در خانه خودروهای تولیدی و همچنین خودروهای مونتاژ محلی.

در این نامه آمده است: طبق ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 اولین مالیات نقل و انتقال به عهده شرکت خودروسازی است، خودرو اعم از اینکه تولید شرکت داخلی باشد یا واردکننده مونتاژ شود.

بر اساس اظهارات معاون وزیر اقتصاد، خودروسازان داخلی و یا واردکنندگان قطعات خودروهای خارجی که در آنها مونتاژ می‌شوند، باید این مالیات را بدون احتساب مالیات مندرج در صورت‌حساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

مالیات نقل و انتقال خودرو صفر به خودروساز واریز شده است

دکمه بازگشت به بالا