اقتصادی

چند درصد مردم ایران قدرت خرید خودرو دارند؟

بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت دفاع از حوزه بازار خودرو در کشور، حدود 9.48 درصد از مردم ایران قدرت خرید خودروی بالای 200 میلیون تومان را ندارند.

آفتاب نیوز:

این اعشار که بر اساس قدرت خرید خودروها صورت می گیرد، نشان می دهد که قدرت خرید 88 درصد ایرانی ها کمتر از 400 میلیون تومان است.

لازم به ذکر است که اهمیت این آمار در این است که اگر دولت با توقف تولید برخی خودروها و واردات خودرو به این معضل بی توجهی کند; اقدامات اصلاحی کاملاً ناعادلانه است و منجر به عشر می شود.

چند درصد مردم ایران قدرت خرید خودرو را دارند؟

دکمه بازگشت به بالا