اقتصادی

ویدئو / «خیام» در مدار

فیلم های /

ماهواره خیام صبح روز سه شنبه (18 اوت) توسط پرتابگر روسی سایوز از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان به فضا پرتاب شد. این ماهواره 600 کیلوگرمی در مدار 500 کیلومتری زمین پرتاب شد و به مدت پنج سال در زمینه های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آب، معدن و نظارت مورد استفاده قرار خواهد گرفت – مرزهای داده ها و تصاویر آن را بررسی کنید. و مدیریت حوادث غیر مترقبه و بخش امنیتی. ماهواره خیام در ساعت 10:20 روز 27 مرداد ماه به فضا پرتاب شد و طبق اعلام سازمان فضایی ایران، اولین داده های تله متری حدود سه ساعت بعد دریافت شد و هم اکنون بر روی این ماهواره قرار دارد و اکنون در مدار خود قرار دارد.

تدوین: آرام توکلی

دکمه بازگشت به بالا