آمادگی کانون صرافان برای استفاده از رمزارز در واردات

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران سلطانی زاده رئیس اتحادیه صرافی های کشور گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی مبادلات و خرید و فروش انجام می شود. ارز دیجیتال به عنوان سرمایه گذاری ممنوع است ولی کسی که اختیار قانونی برای گرفتن دارد ارز رمزنگاری شده از وزارت ساکت باش و وزارت نیرو دارند، می توانند از آن استفاده کنند کلمه عبور مقدار پول برای استفاده وارداتی گرفته شده است.

وی افزود: طبق هماهنگی های صورت گرفته بین بانک مرکزی و وزارتخانه ساکت باش از جانب ارز دیجیتال برای واردات قابل استفاده است که هفته آینده آیین نامه آن اعلام خواهد شد. مراکز مبادله و شبکه های مبادله ای کشور به قوه مجریه بانک مرکزی آماده استفاده از ارز دیجیتال استخراج شده برای تسهیل واردات کشور است.

خروج از نسخه موبایل