اقتصادی

جلسه نظارت ستادی وزارت جهاد کشاورزی با حضور رئیس جمهور

جلسه مرکز کنترل وزارت جهاد کشاورزی روز دوشنبه 3 مردادماه با حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

دکمه بازگشت به بالا