خالص‌سازی


در ترمودینامیک مفهومی به نام جریان آهسته داریم (برخلاف جریان آشفته).

خروج از نسخه موبایل